10 tips til digital strategi

1. Hva er syftet?

Definer syftet med kommunikasjonen. Skal du bygge merkevare i en bestemt kanal, eller skal fokus være på salgrettede aktiviteter? Beskriv syftet med kommunikasjonen rettet mot dine målgrupper i dine kanaler.

6. Hvilken type innhold skal du bruke?

Hvilken type innhold skal du fokusere på i de forskjellige kanalene for å oppfylle syftet med kommunikasjonen? Ta utgangspunkt i målgruppenes behov og interesser.

2. Prioritere og beskriv målgrupper

Prioriter målgrupper og beskriv de behov som drivkrafter disse har. Bruk informasjonen til å beskrive innhold under punkt 6.

7. Fordel ansvar

Utse en ansvarlig for respektive kanal, med tydelige mandat når det gjelder innhold, budsjett og bruk/utvikling av kanal.

3. Kartlegg og analyser

Kartlegg hvordan målgruppene bruker kanalene, og analyser brukeradferd.

8. Lag en plan

Strategien er en overordnede planen, kompletter den med en aktivitetsplan som beskriver “hvem gjør hva og når”.

4. Prioriter kanaler

Ranger de kanaler som er viktikst for målgruppene deres. Velg vekk de kanaler som er mindre viktige. Det er viktigere å fokusere og bli riktigt god på noen kanaler, enn å være halvgod på alle.

9. Sett tydelige mål

Formuler målbare mål som dere kan observere over tid.

5. Beskriv kanalenes oppgave

Beskriv hvordan respektive kanal ska bidra til det overgripende systet og målsetningene. Et eksempel kan være at nyhetsbrevet skal bygge sterkere relasjoner til de kunder dere allerede har, og drive salg.

9. Lær av analyse og statistikk

Følg med på trendanalyser og bruk statistikken og dataen dere har. Når dere de mål dere satt, eller er det noe som må justeres?