Kommunikasjonsarbeid handler om å planlegge og formidle budskap om en virksomhet innad og utad

Markedskommunikasjon

Å jobbe med markedskommunikasjon handler om å skape og endre holdninger og få kunder til å endre adferd, og i sluttenden velge ditt produkt framfor et annet. Langsiktig merkevarebygging kan bidra til styrket posisjon, flere kunder og øke antall solgte varer og tjenester. Når du jobber med markedskommunikasjon, er det viktig å ha kunnskap om kundereisen, Målgruppen din har forskjellige behov i de forskjellige fasene i kundereisen, og du må sikre at du gir di den hjelp de trenger for å ta seg ned i kjøpstrakten og komme lenger i kjøpsreisen. Det er også viktig å forstå hvordan mennesker oppfatter og tar til seg informasjon og hva du kan gjøre for å nå frem med buskapet ditt. Lær mer om grunnene bak kundenes kjøpsbeteende

Merkevarebygging

De fleste virksomheter er avhengig av å ha et godt omdømme. Du tjener på at målgruppa stoler på deg og velger dine varer og tjenester framfor varene og tjenestene til en konkurrent. Det dreier seg om å bli oppfattet slik du ønsker å bli oppfattet. En viktig arbeidsoppgave er å jobbe med merkevarebygging og skape gode assosiasjoner til merkevaren over tid.

Salgsrettet budskap eller bygge merkevare?

Kommunikasjonsarbeidet dreier seg også om å selge produkter og tjenester og øke salg, men det å kun stole på salgsrettet kommunikasjon er ikke lurt. I kommunikasjonen trenger du gjerne en miks av merkevarebyggende kommunikasjon og salgsrettet kommunikasjon. Hvor stor andel som skal være salgsrettet er avhengig av produktet ditt og hvor godt omdømme du allerede har. Har du et forbruksprodukt som alle trenger, kan du legge mer energi på salgsrettede budskap, enn om du selger kapitalkrevende produkter.

Kommunikasjon i forandring

Måten vi kommuniserer på og hvilke kanaler vi kommuniserer gjennom, er i stadig forandring. Det er derfor viktig å hele tiden vurdere kommunikasjonsarbeidet opp mot det som skjer i omverden, de behov målgruppen har, og måten kundene søker informasjon på.

Kommunikasjonsstrategi

God kommunikasjon handler om å forstå kulturfellesskapet og å kunne utforme et budskap slik at det blir oppfattet av mottakeren. En god kommunikasjonsstrategi som tar utgangspunkt i merkevarestrategien hjelper deg å lage effektiv og målrettet kommunikasjon.

Hva er målet med kommunikasjonen?​

Målet med markedskommunikasjonen er avhengig av om kunden allerede har et behov eller ikke, og hvor langt kunden er på vei i kjøpsreisen. Målet kan f.eks. være å få en mottakere ned i kjøpstrakta gjennom å skape et behov.

Grunnleggende for all kommunikasjon​

Huskeliste for kommunikasjonsarbeidet: Hvem er det som skal si noe? Hva skal du si? Hvem skal du si det til? I hvilken kanal skal du si det? Hva er ønsket effekt? Hvordan kan du måle effekten?