Skape et øyeblikks ettertanke hos mottakeren

I kommunikasjonen er vi ute etter det øyeblikket da en idé resonnerer med mottakeren. og skaper et øyeblikks ettertanke.

Kommunikasjonsstrategi

En kommunikasjonsstrategi er en overordnet plan med klare mål på hva dere vil oppnå, hvilke budskap du skal fokusere på og med hvilken stil og tone du skal formidle budskapet ditt.

1. Kartlegg nåsituasjon

Hvordan står det til med dagens kommunikasjonsarbeid? Få oversikt over hvilke tiltak som er gjennomført og hvilken effekt disse har hatt. Hvordan ser markedet eller omverdenen ut, og hvordan vil dette påvirke virksomhetens satsningsområder de neste årene? Sett gjerne opp en SWOT-analyse og få oversikt over styrker, svakheter, muligheter og trusler.

2. Definer kommunikasjonsmål

Bryt ned relevante forretningsmål til mer spesifikke kommunikasjonsmål og delmål. Typiske kommunikasjonsmål pleier å uttrykkes i kunnskaps-, attityd, og beteendetermer. Vad må målgruppen vite/synes/føle og gjøre for at du skal nå dine mål?

3. Identifisér målgrupper og interessenter

Målgrupper velges ut etter bestemte demografiske kriterier som kjønn, alder, inntekt, utdanning og bosted. Målgrupper kan også velges ut fra psykografiske kriterier som holdninger, personlighet og livsstil, eller atferdsmessige kriterier som brukshyppighet og merkelojalitet. Gjennomfør en målgruppeanalyse for å finne målgruppen din.

4. Budskap

For å kommunisere effektivt trenger du enkle og tydelige budskap. Ta utgangspunkt i målgruppen og formulere et hovedbudskap som sammenfatter essensen i virksomheten og hjelper deg å skape riktige assosiasjoner og bygge merkevare.

5. Husk merkevaren

Selv om kommunikasjonen bør være nyskapende og engasjerende, er det viktig å være tro mot merkevarens distinkte uttrykk og profil; logo, farger, fonter samt «Tone of Voice»

6. Kanaler

Kanaler pleier å deles opp i eide kanaler som f.eks. din nettside, kjøpte kanaler og fortjente kanaler. Fortjente kanaler eller fortjent oppmerksomhet er noe du oppnår gjennom at kunden din for eksempel deler innholdet ditt, omtaler bedriften din eller gjennom vareprat. Med andre ord betyr det at målgruppen din har omtalt innholdet ditt i sine kanaler. Sett opp en oversikt over hvilke kanaler som gir betalt, fortjent og eid oppmerksomhet. Definer så hvilke kanaler du har å jobbe med innenfor disse tre kategoriene. Hvilke kanaler passer dine mål, målgrupper og dine budskap?

7. Del inn hovedbudskap i flere nivåer av kundeløfter

Huvudbudskap deles inn i et antall løfter som merkevaren kan bruke når det er tid for kommunikasjonstiltak. Disse løftene kan beskrives i en budskapshierarki. Merkevareløfte / hovedbudskapet – Hvorfor vurdere din merkevare? Hva er det kunden kan forvente? Tjenesteløfte/produktløfte – hva gjør produktet eller tjenesten for meg? (Reason-to-buy). Argumenter, fakta og kundefordeler for produkter og tjenester – Hvordan er det mulig at produktet eller tjenesten er så bra, hvordan løser det problemer og behov? Tilbud eller call-to-action – hvorfor vurdere din merkevare akkurat nå?

8. Budkap for alle steg i budskapshierarkien

Det er bra med et mer følelsesladdet budskap i toppen av budskapshierarkien, der merkevaren befinner seg, mens budskapet blir mer detaljert med konkrete kundefordeler nærmere kjøpsbeslutt. Jo nærmere kjøp, desto viktigere er det også å vise hvordan du løser kundens problemer.