Alle som kjenner til virksomheten din får opp et mentalt bilde av deg når de hører navnet ditt
- dette er merkevaren

Merkevaren er alle assosiasjoner, attityder, tanker og følelser som dykker opp i mottakernes hjerne når de kommer i kontakt med merkevaren. Merkevaren eksisterer vare seg du arbeider med den eller ikke, og “eies” av mottakerne dine, men du kan påvirke mottakernes assosiasjoner gjennom målrettet merkevarebygging.

Merkevarebygging

Alt henger sammen

Merkevarebygging er et langsiktig arbeid, og starter internt. Merkevaren må leves i organisasjonen hver dag, og gode assosiasjoner av merkevaren din fortjenes gjennom det du gjør, og det du leverer av produkter og tjenester. Merkevaren bidrar til  en sterk og tydelig organisasjonskultur som de ansatte kan være stolte av, og tiltrekker de riktige medarbeidere og  samarbeidspartnene.
MerkevareplattformPlanlegging

Merkevarestrategi

For et effektivt merkevarebygging trengs en gjennomarbeidet merkevarestrategi som tar utgangspunkt i forretningsideen. Denne strategien sammenfattes gjerne i en merkevareplattform, som er et strategisk styringsdokument med fokus på kjernen i merkevaren. Kjernen i merkevareplattformen handler om transformasjonen fra dagens situasjon til ønsket posisjon, integreringen mellom merkevaren og virksomheten og hvordan hele organisasjonen skal “leve” merkevaren. Syftet er å styre bildet av virksomheten, skape riktige assosiasjoner og tiltrekke kunder, medarbeider eg samarbeidspartnere. I tillegg til selve kjernen i merkevaren, kan merkevareplattformen inneholde andre relevante deler, som f.eks. visuelle identitet og kommunikasjonsstrategi.

Kommunikasjonsstrategi

  • Kommunikasjonsstrategien tar utgangspunkt i merkevareplattformen. Den settes opp som et separat dokument, eller være en del av merkevareplattformen.
  • Kommunikasjonsstrategien fokuserer kun på strategier for hvordan du skal kommunisere både internt og eksternt.
  • Kommunikasjonsstrategien skal fortelle om hvordan du skal kommunisere bode internt og eksternt.
  • Hvordan skal du kommunisere for å bygge merkevare, tillit og gode assosiasjoner hos mottakerne?
  • Hvordan skal du kommunisere salgsrettede budskap?
  • Hvordan skal du kommunisere internt for å bygge organisasjonskultur, bygge opp om merkevaren og få alle i organisasjonen å dra i samme retning?