Treffsikre budskap og effektiv kommunikasjon

En målgruppeanalyse gir økt kunnskap om målgruppens behov, ønsker og drivkrefter. 

Tips til målgruppeanalysen

1. Bestem hensikten

Hvorfor ønsker du lære kjenne målgruppen bedre? Med en klar hensikt kan du enklere konkretisere hvilke eventuelle forandringer analysen kan bidra til.

2. Formuler spørsmål

Det er viktig å stille de rette spørsmålen. Tenk igjennom hva du ønsker svar på og hvorfor. Spørsmålen må ikke styre respondenten i en spesiell retning. 

3. Presiser hvem målgruppen er

Presiser hvem det er dom har størst behov for det du tilbyr. Vi har gjerne en alt for generell og overgripende bilde av hvilke som tilhører målgruppen.

4. Velg analysemetode

Analysemetode velges ut i fra det spesifike behov du har og de spørsmål du ønsker svar på. Spørreundersøkelser, dybdeintervjuer og fokusgrupper er vanlige metoder.

5. Send ut en spørreundersøkelse

Spørreundersøkelser blant målgruppen hjelper dere å forstå behov og hva som er viktig for målgruppen. En spørreundersøkelse på nett er enkel å få på plass og du kan nå mange personer på en effektiv måte. Gi gjerne noe tilbake til den som tar seg tid å svare. 

6. Gjennomfør dybdeanalyser

Velg noen nøkkelpersoner for dybdeintervju. Personene kan gjerne være anonyme. Dypere samtaler der intervjupersonen får mulighet å resonere selv gir ofte verdifull informasjon.

7. Gjennomfør fokusgrupper

Prøv ut budskapet i en fokusgruppe bestående av et representativt utvalg fra målgruppen. Gjennom gruppesamtaler ivaretar du den positive og kreative dynamikk som skapes når mennesker kommer sammen.

8. Bruk databaser

Ta hjelp av statistikk fra bl.a SSB for å få grunnleggende demografisk informasjon om målgruppen. Kartlegg også medievaner gjennom SSBs mediebarometer.

9. Skriv en rapport

Sammenstill resultatet i en kort rapport, med fokus på konsekvensene for kommunikasjonen. Liste også de konkrete tiltak som skal gjennomføres, hva som er målet, og hvem som er ansvarlig. 

10. Måle effekt

Følg opp de endringer som har blitt gjort, og mål effekten av kommunikasjonen. Fikk du ønsket effekt, hva gjorde du bra og hva kan gjøres bedre?