En merkevare er forventninger

Starke merkevarer leverer alltid minst det du forventer, hvilket sannsynligvis gjør deg til en lojal kunde.

Tips til merkevareplattformen

Det trenger ikke være vanskelig å lage en merkevareplattform. Har du en gjennomarbeidet forretningsplan finner du mye av kjernen til merkevareplattformen der. For store selskaper og selskaper med flere merkevarer under samme hovedmerkevare, blir prosessen litt mer omfattende. Da kan det være å lurt å oppsummere essensen i merkevareplattformen i en enklere merkevareguide (brand guide) som da blir det dokument de fleste medarbeidere skal forholde seg til. Nedenfor får du noen tips til innholdet i merkevareplattformen.

1. Forretningsidé

Merkevareplattformen skal ta utgangspunkt i forretningsideen og forretningsgrunnlaget. Er dette på plass, har du også en stor del av merkevareplattformen på plass.

2. Definer målgruppene

Markedet til en bedrift er alle som kan tenkes å kjøpe de produkter og tjenester du tilbyr. Gjennom segmentering deler du opp ditt markedet i grupper med felles trekk (alder, kjønn, interesse, livsstil etc). Da får du dine målgrupper, som  er det eller de segmentene av markedet du ønsker å rette markedsføringen mot.

3. Visjon

Visjonen gir et bilde av hva virksomheten vil oppnå på lang sikt. Det er normalt et ideal som ikke er veldig realistisk, men som fungerer som et kompass og inspirerer. Visjonen trenger ikke være målbar eller tidsbestemt. Visjonen skal inspirere hele organisasjonen, og sammen med kjerneverdiene beskrive det unike ved virksomheten.  Microsoft sin originale visjon: “A computer on every desk and in every home”.

4. Virksomhetens unike personlighet

Personligheten er det du sier og gjør hver dag, og tar utgangspunkt i virksomhetens visjon og kjerneverdier. Hva er det unike du gjør hver dag som skiller deg fra konkurrentene? Hva er det som gjør at kundene skal velge deg og ikke en av dine konkurrenter?

5. Hensikt (misjon)

Hva er hensikten til at virksomheten eksisterer? Hvorfor startet man opp i utgangspunkt? Misjonen er en konkretisering visjonen. Gå ikke i fellen og tro at misjonen er å se gevinsten som hensikten. Coca Cola sin misjon: “To refresh the world…To inspire moments of optimism and happiness…To create value and make a difference.”

6. Retning (posisjon)

Virksomhetens retninge er hvordan man ønsker posisjonere seg i markedet. For å finne din posisjon må du analysere markedet å finne en ledig plass, “stjele” markedet (markedsandeler) eller skape nye markeder. 

7. Kjerneverdier

Få ting har mer grunnleggende innflytelse på vår atferd og våre holdninger enn våre verdier og vårt verdigrunnlag. En virksomhets kjerneverdiene er satt allerede i forretningsgrunnlaget av ledelsen, og  beskriver hvem vi er og hvordan vi ønsker å være. Kjerneverdiene og visjonen ligger til grunn for virksomhetens unike personliget, som leves hver dag av hele organisasjonen.

8. Tonalitet i budskapet

Tonalitet er den språklige delen av merkevaren, og beskriver hvilke ord som brukes i virksomhetens kommunikasjon, og med hvilken tone (tone of voice) du skal kommunisere. Det du skriver gir virksomheten en røst, og røstens tone oppfattes av mottakerne. Det er derfor like viktig for din merkevare som det visuelle

9. Merkevareløftet = forventninger

Merkevareløftet er de forventninger målgruppen har til deg, og som du kan påvirke gjennom merkevarebyggingen. Det skal oppleves og manifisteres i alt virksomheten sier og gjør. I tillegg kan du ha et produktløfte, som forteller hva de kan forvente av produktene dine. Nå har du alt på plass må du bare passe på at du beter deg og leverer det du sier. Se til at forventningene alltid er realistiske i forhold til den opplevde leveransen. Det vil si, at du ikke lover for mye. Nikes varemerkeløfte: “To bring inspiration and innovation to every athlete in the world.

10. Visuell identitet

Virksomhetens visuelle identitet skal tilsammen med tonaliteten i budskapet hjelpe til å kommunisere kjernen i merkevaren og reflektere hvordan du ønsker å oppfattes. En visuell identitet inneholder alt i fra logo og valg av farger og fonter, til mer konkrete beskrivelser av hvordan kommunikasjonen og markedsføringen skal se ut i forskjellige media.